planetaryfolklore:

zolotoivek: Aleksandr Rodchenko - Construction No. 127 (Two Circles), 1920

planetaryfolklore:

zolotoivek: Aleksandr Rodchenko - Construction No. 127 (Two Circles), 1920